Wine Kurulumu/Güncelleme

19.4 Pardus'da terminali açalım

sudo su 

şifre girelim

Aşağıdaki kodu girelim:

curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_10/Release.key | sudo apt-key add

echo 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_10/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/winehq.list

 

Depo kayıtlarını güncelleyelim.
sudo apt-get update

İstediğimiz wine sürümünü kuralım. Unutmayın, sisteme aynı anda sadece bir tane sürümü kurabilirsiniz.

Kararlı sürüm
sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable

Geliştirme sürümü
sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel

Deneysel sürüm
sudo apt-get install --install-recommends winehq-staging

Güncel wine kurulumu tamamlanmıştır.